Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hoantetieu@yahoo.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Clock181.swf DANH_NGON_MOI.swf Ngay_moi.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  chương trình toán 6

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Hoàn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:52' 19-04-2016
  Dung lượng: 104.5 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  SỐ HỌC 6
  Người thực hiện: Vũ Thị Linh
  TRƯỜNG THCS HỢP THANH
  TOÁN HỌC LỚP 6
  NĂM HỌC: 2013 - 2014
  SỐ HỌC 6
  SỐ HỌC 6
  HỌC KỲ I
  HỌC KỲ II
  SỐ HỌC 6
  HỌC KỲ I
  HỌC KỲ II
  SỐ HỌC 6
  25
  26
  33
  34
  41
  42
  27
  28
  35
  36
  43
  44
  1
  2
  9
  10
  17
  18
  3
  4
  11
  12
  19
  20
  29
  30
  37
  38
  45
  46
  31
  32
  39
  40
  47
  48
  5
  6
  13
  14
  21
  22
  7
  8
  15
  16
  23
  24
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  CÁC TIẾT THUỘC PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KY I
  SỐ HỌC 6
  1
  2
  9
  10
  3
  4
  11
  12
  5
  6
  13
  14
  7
  8
  15
  16
  CÁC TIẾT THUỘC PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KY I
  SỐ HỌC 6
  25
  26
  33
  34
  41
  42
  27
  28
  35
  36
  43
  44
  1
  2
  9
  10
  17
  18
  3
  4
  11
  12
  19
  20
  29
  30
  37
  38
  45
  46
  31
  32
  39
  40
  47
  48
  5
  6
  13
  14
  21
  22
  7
  8
  15
  16
  23
  24
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56

  A. PH?N L THUY?T
  B. BÀI TẬP ÁP DỤNG
  B. TRÒ TRƠI TOÁN HỌC
  A. PH?N L THUY?T
  PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
  ƯỚC CHUNG – BỘI CHUNG – ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

  2.
  3.
  4.
  1.
  PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
  1
  2
  7
  6
  5
  3
  4
  Toán
  8
  9
  Phần thưởng
  Câu 1:
  A. 3
  B. 4
  C. 5
  D.6
  Ước chung lớn nhất của 42 và 66 là:
  Toán
  Câu 2:
  A. a = 10
  B. a = 20
  D. a = 40
  C. a = 30
  Tìm số tự nhiên a lớn nhất thỏa
  mãn 120 và 150 cùng chia hết cho a?
  Toán
  Câu 3:
  A. 15
  B. 10
  C. 30
  D. 25
  ƯCLN( 120; 60; 30 ) là ?
  Toán
  Câu 4:
  D. 5 số
  B. 3 số
  C. 4 số
  A. 2 số
  Số 18 và 24 có bao nhiêu ước chung ?
  Toán
  Câu 6
  A. 25
  B. 26
  C. 27
  D. 28
  Tổng các ước của số 12 là ?
  Toán
  Câu 5:
  A. 5
  B. 1
  C. 2
  D. 3
  ƯCLN(9; 12; 16) là:
  Toán
  Câu 7:
  A. 15
  B. 13
  C. 10
  D. 25
  ƯCLN( 75; 60 ; 90) chia hết
  cho số nào sau đây?
  Toán
  Câu 8:
  A. 7
  B. 8
  C. 9
  D. 10
  Số 24 có bao nhiêu ước lớn hơn 1?
  Toán
  Câu 9:
  A. 360 và 132
  B. 168 và 449
  C. 153 và 243
  D.121 và 132
  Đâu là cặp số nguyên tố
  cùng nhau ?
  Toán
  Toán học
  Trò chơi
  THỂ LỆ
  Mỗi tổ chọn 1 bạn để chọn câu hỏi và trả lời.
  Mỗi câu hỏi có 10 giây để suy nghĩ, sau 10 giây đội nào có tín hiệu trước giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng sẽ được nhận một lá cờ màu đỏ. Đội trả lời đúng được quyền chọn câu hỏi tiếp theo, nếu trả lời sai thì quyền chọn câu hỏi thuộc về đội trả lời đúng ở câu hỏi trước. Đội nào có tín hiệu trước 10 giây suy nghĩ sẽ mất quyền trả lời câu hỏi đó.
  Sau khi trả lời 12 câu hỏi trong số 30 câu, đội nào có nhiều cờ đỏ nhất là đội về nhất và được quyền chọn phần thưởng trước. Nếu sau 12 câu hỏi mà hai đội có số cờ cao nhất bằng nhau thì hai đội phân định bằng cách oản tù tì hoặc chọn câu hỏi thứ 13.
  Lưu ý: Không được chọn câu hỏi các tổ khác đã chọn
  Thưởng: Đại diện các tổ lên nhận phần thưởng.
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 1
  Câu hỏi 2
  Câu hỏi 3
  Câu hỏi 4
  Câu hỏi 5
  Câu hỏi 6
  Câu hỏi 7
  Câu hỏi 10
  Câu hỏi 11
  Câu hỏi 12
  Câu hỏi 13
  Câu hỏi 14
  Câu hỏi 15
  Câu hỏi 17
  Câu hỏi 18
  Câu hỏi 19
  Câu hỏi 20
  Câu hỏi 21
  Câu hỏi 22
  Câu hỏi 23
  Câu hỏi 24
  Câu hỏi 25
  Câu hỏi 26
  Câu hỏi 27
  Câu hỏi 28
  Câu hỏi 29
  Câu hỏi 30
  Câu hỏi 8
  Câu hỏi 16
  Câu hỏi 9
  PHẦN THƯỞNG
  Trò chơi toán học
  Câu hỏi 1
  Toán học
  Phân tích 125 ra thừa số nguyên tố ?
  5
  Đáp án
  10s
  Toán học
  Câu hỏi 2
  Tìm số ước chung của 12 và 18?
  3 ước.
  4 ước.
  5 ước.
  6 ước.
  Đáp án
  10s
  Trò chơi toán học
  Toán học
  Toán học
  Câu hỏi 3
  Ước chung lớn nhất của 36 và 90 là:
  3
  9
  18
  Đáp án
  10s
  Trò chơi toán học
  Toán học
  Toán học
  Câu hỏi 4
  Hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 và là bội của 6 ?
  A = { 0; 6 ;12; 18; 24; 30; 36 }
  Đáp án
  10s
  Trò chơi toán học
  Toán học
  Toán học
  Câu hỏi 5
  Tìm tập hợp B các bội chung của 12 và 18 nhỏ hơn 100
  B = {0 ; 36 ; 72 }
  Đáp án
  10s
  Trò chơi toán học
  Toán học
  Toán học
  Điền vào chỗ trống:
  Đáp án
  Số nguyên tố là số chỉ có……………là 1 và chính nó.
  Hai ước
  10s
  Trò chơi toán học
  Toán học
  Toán học
  Câu hỏi 5
  Câu hỏi 6
  Tứ tuyệt
  Thất ngôn bát cú
  Ngũ ngôn
  Tự do
  Đáp án
  10s
  Trò chơi toán học
  Toán học
  Toán học
  Câu hỏi 7
  Vật lý
  Vật lý
  Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?
  Nhiệt độ, gió và tính chất của chất lỏng
  Nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng
  Nhiệt độ, gió và áp suất
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 8
  Lịch sử
  Lịch sử
  Cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng diễn ra vào năm nào?
  938
  1287
  1789
  40
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 9
  Toán học
  Số nào là số nguyên tố : 1113; 117; 119
  119
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Toán học
  Câu hỏi 10
  Hóa học
  Hóa học
  Lưu huỳnh có mấy hóa trị?
  3
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  CÂU HỎI CHO KHÁN GIẢ
  Bạn hãy cho biết thủ đô của Ấn Độ tên là gì?
  Đáp án
  Niu Đêli
  KaBun
  An-ka-ra
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 11
  Sinh học
  Sinh học
  Xương to ra là nhờ ?
  A.Sự phân chia của tế bào khoang xương.

  B. Sự phân chia của tế bào sụn tăng trưởng.

  C. Sự phân chia của tế bào màng xương.

  D. Sự phân chia của tế bào mô xương cứng.
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 12
  GDCD
  Giữ chữ tín là ?
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện.

  B. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với
  những hợp đồng quan trọng.

  C. Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp.

  D. Có thể không giữ lời hứa với khách hàng nhỏ để
  giữ được khách hàng lớn.
  GDCD
  Câu hỏi 13
  Toán học
  Toán học
  Năm nay An lên 4 tuổi, chị An lên 12 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi chị An sẽ gấp đôi tuổi của An?
  4 năm (khi An 8 tuổi, chị An 16 tuổi)
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 14
  Toán học
  Hãy điền cụm từ còn thiếu trong khẳng định sau:
  Trong hình bình hành ....... góc đối bằng nhau.
  Toán học
  Đáp án
  các
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 15
  Xã hội
  Xã hội
  Huyện Mỹ Đức có bao nhiêu trường THCS?
  Đáp án
  23
  10s
  rung chuông vàng
  CÂU HỎI CHO KHÁN GIẢ
  Tìm phát biểu sai
  Đáp án
  Chất lỏng nở ra khi nóng lên
  Chất lỏng co lại khi lạnh đi
  Các chất lỏng khác nhau dãn nở vì nhiệt giống nhau
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 16
  Lịch sử
  Lịch sử
  Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm nào ?
  1954
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 17
  Vật lý
  Vật lý
  Tên thường gọi của sao Kim khi nhìn thấy nó vào lúc chiều tối?
  Sao Băng
  Sao Hôm
  Sao Chổi
  Sao Đổi Ngôi
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 18
  Toán học
  Toán học
  Góc vuông là góc:
  Có số đo là 1800
  Có số đo là 900
  Có số đo là 300
  Có số đo là 600
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 19
  Vật lý
  Vật lý
  Chuyển động của đầu kim đồng hồ là:
  A. chuyển động thẳng.

  B. chuyển động nhanh dần.

  C. chuyển động chậm dần.

  D. chuyển động tròn.
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 20
  Lịch sử
  Lịch sử
  Ở Việt nam, ai là người được Unesco công nhận là “danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc”?
  Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  CÂU HỎI CHO KHÁN GIẢ
  Đất nước nào đông dân nhất thế giới?
  Đáp án
  Liên Bang Nga
  Canada
  Trung Quốc
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 21
  Kiến thức
  Kiến thức
  Trường THCS An Tiến năm học 2012-2013 có bao nhiêu lớp:
  Đáp án
  10s
  10 lớp
  11 lớp
  12 lớp
  13 lớp
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 22
  Văn học
  Văn học
  “ Khỏe như voi” là?
  Ca dao.
  Tục ngữ
  Đồng dao

  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 23
  Vật lý
  Vật lý
  Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có ứng dụng nguyên tắc của đòn bẩy?
  Vặn ốc bằng cờ lê
  Dùng búa đóng đinh
  Bánh xe ôtô quay
  Bơm xe đạp
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 24
  Lịch sử
  Lịch sử
  Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do ai lãnh đạo ?
  Ngô Quyền
  Lý Thường Kiệt
  Lê Lợi
  Trần Nhân Tông
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 25
  Toán học
  Toán học
  Tổng của hai số nguyên tố lớn hơn 2 là số nguyên tố hay hợp số?
  Đáp án
  Hợp số
  10s
  rung chuông vàng
  CÂU HỎI CHO KHÁN GIẢ
  Câu nói “Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” do ai nói?
  Đáp án
  HỒ CHÍ MINH
  rung chuông vàng
  CÂU HỎI CHO KHÁN GIẢ
  Điền tiếp vào dấu … :
  “Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  Người trong một nước phải … cùng”
  Đáp án
  Thương nhau
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 26
  Lịch sử
  Lịch sử
  Quê hương của Hai Bà Trưng ở đâu?
  Mê Linh
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 27
  Âm nhạc
  Âm nhạc
  Bài hát “Làng Tôi” do nhạc sĩ nào sáng tác?
  Văn Cao
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 28
  Địa lý
  Địa lý
  Vĩ tuyến dài nhất là đường nào?
  Xích đạo
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 29
  Toán học
  Toán học
  Một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 50 km/giờ. Sau một giờ xe ca đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ.
  Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau?
  2 giờ
  3 giờ
  4 giờ
  5 giờ
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Câu hỏi 30
  Văn học
  Văn học
  Văn bản “Tôi đi học” của tác giả nào?
  Thanh Tịnh
  Đáp án
  10s
  rung chuông vàng
  Binh ...Boong...
  Binh ...Boong...
  4
  1
  PHẦN THƯỞNG
  3
  2
  PHẦN THƯỞNG CỦA ĐỘI BẠN LÀ MỘT ĐIỂM 10 CHO MỖI BẠN CỦA TỔ
  PHẦN THƯỞNG CỦA ĐỘI BẠN LÀ MỘT TRÀNG PHÁO TAY CỦA LỚP
  PHẦN THƯỞNG CỦA ĐỘI BẠN LÀ MỘT GÓI KẸO
  PHẦN THƯỞNG CỦA ĐỘI BẠN LÀ MỘT ĐIỂM 10 CHO MỖI BẠN CỦA TỔ.
  Hướng dẫn - Dặn dò
  Làm bài tập số 180,182, 184 (Trang 24 SBT).
  *Gợi ý:
  +Bài 180: Các em đọc và phân tích đầu bài rồi
  làm tương tự như bài 143 (SGK).
  +Bài 182: Tương tự bài 145 (SGK) . Ta phải tìm
  ƯCLN(24;108).
  + Bài 184 : Chỉ tìm các ƯC lớn hơn 15
   Xem trước bài luyện tập 2.
  Người thực hiện : Nguyễn Văn Hoàn - Giáo viên trường THCS An Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội Người thực hiện : Nguyễn Văn Hoàn - Giáo viên trường THCS An Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội Người thực hiện : Nguyễn Văn Hoàn - Giáo viên trường THCS An Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội

  GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Phùng Xá

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Backlink

  Free Auto Backlink Exchange Service